Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:897

Publicerad den 6 november 2020
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

144. stödverksamhet hos Boverket enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Lokala klimatinvesteringar

 

146

 

Lokalhyresstöd

 

144

 

Lokaliseringssamråd

 

11

 

 

 

Omställningsstöd

 

160

 

Omsättningsstöd

 

144

 

Patent- och registreringsverket

 

150

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:897

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)