Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1149

Publicerad den 8 december 2020
Förordning om ändring i förordningen (2018:1877) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2018:1877) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha följande lydelse.

Innan Skatteverket meddelar föreskrifter med stöd av 11 § ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Skatteverkets förslag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1149

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Maria Åhrling
(Finansdepartementet)