Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:9

Publicerad den 9 januari 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 8 januari 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

164. tillsyn enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Centrala motparter

 

135

 

Covid-19

 

64, 164

 

Datakommunikation

 

47

 

 

 

Läkemedelsverket

 

33, 34, 41, 46, 82, 115, 126

 

Länsstyrelser

 

24, 31, 88, 106, 164

 

Läromedel

 

54

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:9

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)