Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:525

Publicerad den 8 juni 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

165. stöd genom garantier enligt förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar

 
 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Försörjningsberedskap

 

63

 

Garanti

 

65, 165

 

Gasanordningar

 

152

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:525

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)