Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:526

Publicerad den 8 juni 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

46. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt miljöbalken eller enligt till miljöbalken anslutande förordningar eller enligt EU-förordningar inom samma område

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållanden som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

 

 

104. tillståndsgivning och tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

144. stödverksamhet hos Boverket enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–juni 2021, förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–juni 2021, förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:526
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)