Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:560) om en tillfällig skyldighet för Folkhälsomyndigheten att lämna ut uppgifter om vaccinationer mot covid-19

Publicerad den 11 juni 2021
Utfärdad den 10 juni 2021

Folkhälsomyndigheten ska på begäran av Läkemedelsverket lämna ut de uppgifter om vaccinationer mot sjukdomen covid-19 som registrerats i vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Uppgifterna ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om säkerhetsövervakning av misstänkta biverkningar från läkemedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:560
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

  2. Förordningen tillämpas även på uppgifter som har registrerats i vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. före ikraftträdandet.

  3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.

    [Förlängd giltighet till utgången av 2024 enl. F 2022:1489.]

SFS 2022:1489

(Publicerad d. 29 nov. 2022)