Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:675

Publicerad den 23 juni 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2021:674) om ändring i den förordningen ska upphöra att gälla den 21 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)