Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:817

Publicerad den 20 juli 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

160. stöd enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd eller förordningen (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 

sekretessen gäller inte beslut om omställningsstöd, beslut om återkrav av omställningsstöd och beslut i ärenden om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Europeisk läkemedelsmyndighet

 

33

 

Evenemangsstöd

 

160

 

Explosiva varor

 

56

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:817

Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Sara Ahmed
(Justitiedepartementet)