Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:918

Publicerad den 23 oktober 2021
Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 oktober 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska träda i kraft den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)