Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:962

Publicerad den 2 november 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 28 oktober 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

163. utredning i ärenden om samråd enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och tillsyn enligt samma lag

 
 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Ackreditering

 

12

 

Affärsverket svenska kraftnät

 

9, 163

 

Aktier

 

10

 

 

 

Film

 

149

 

Finansinspektionen

 

153, 163

 

Fjärrvärme

 

90

 

 

 

Förrättningsavgift

 

48

 

Försvarets materielverk

 

91, 95, 132, 163, 166

 

Försvarsmakten

 

140, 163

 

Försvarsuppfinningar

 

43

 

 

 

Läkemedelsverket

 

33, 34, 41, 46, 82, 115, 126

 

Länsstyrelser

 

24, 31, 88, 106, 163, 164

 

Läromedel

 

54

 

 

 

Platina

 

51

 

Post- och telestyrelsen

 

99, 153, 163

 

Prisreglering, hos regeringen

 

1

 

 

 

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

 

147

 

Statens energimyndighet

 

9, 153, 163

 

Statens haverikommission

 

100

 

 

 

Strålskyddslagen

 

27

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

 

9, 163

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

12, 137

 

 

 

Sågverk

 

39

 

Säkerhetspolisen

 

163

 

Säkerhetsskydd

 

91, 163

 

Särskild utredare

 

2

 

 

 

Transportbidrag

 

49

 

Transportstyrelsen

 

17, 118, 153, 163

 

Trädgårdsväxter

 

38

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:962

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)