Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:93

Publicerad den 4 februari 2022
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 3 februari 2022

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

144. stödverksamhet hos Boverket enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag, förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:93

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)