Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:424

Publicerad den 18 maj 2022
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 12 maj 2022

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

111. utredning och planering hos Trafikverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägsmarknadslagen (2022:365) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:424

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)